با ما دنیا را جای بهتری برای زیستن کنیم.

شرکت مهندسی عمرانی دژآثار

شرکت مهندسی عمرانی دژآثار

شرکت مهندسی عمرانی دژآثار در سال ۱۳۷۵ تحت شماره ۱۲۴۱۳۳ در اداره ثبت شرکت ها  با مدیریت آقای مهندس غلامرضا رزاقی به ثبت رسیده و شروع به فعالیت نموده است.

شرکت مهندسی عمرانی دژآثار یک مجموعه عمرانی، طراحی، صنعتی و اقتصادی است که با تکیه بر منابع انسانی متخصص و متعهد و بکارگیری اتاق های فکر و استفاده از تجارب افراد دارای سابقه درخشان در زمینه های مختلف مهندسی، در تمامی ابعاد سازندگی کشور و خارج از کشور فعالیت دارد.

به کار گیری مهندسی ارزش  وداشتن سیستم کنترل و نظارت بر اندازه گیری و پیشرفت اجرای کار،  در روند اجرایی هر پروژه از اهداف مدیریت کارآمد اجرایی در شرکت است.

مستندسازی پروژه و ثبت وقایع کلیدی و زمان وقوع هر فعالیت در جهت بهبود روند اجرایی می باشد.

زمینه های فعالیت شرکت:

 • انجام کلیه خدمات مطالعاتی ، طراحی فاز ۱ و ۲- اجرا (ساخت و مدیریت پروژه )- نظارت بر پروژه های :مسکونی ،اداری ، تجاری،صنعتی و گردشگری
 • سرمایه گذاری،تجهیز وبهره برداری در پروژه های: مسکونی(انبوه سازی)- اداری- تجاری- صنعتی- گردشگری

توانایی های اجرایی – فنی و مهندسی:

-ارایه خدمات مشاوره براساس گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و انجام کلیه مراحل طراحی (فاز ۱ و ۲) و نظارت ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی.

– ارایه خدمات طرح و اجرا (E.P.C.) برای ابنیه های مختلف (آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، مسکونی، گردشگری اقامتی، اداری، تجاری، صنعتی و پروژههای مقاوم سازی).

– ارایه خدمات اجرایی براساس گواهینامه صلاحیت خدمات پیمانکاری ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ونیز ارائه خدمات مدیریت طرح ابنیه های ذکر شده.

– مدیریت اجرایی و راهبری پروژه از طریق سیستم (MIS) و سیستم کنترل پروژه.

در مسیر توسعه :

 این شرکت توانسته پس از سال ها تلاش در عرصه اجرایی کشور با انبوهی از تجارب علمی و اجرایی که حاصل تلاش مستمر مدیران بوده با ارتقاء و دریافت رتبه های فنی و اجرایی و گواهینامه های ذیل:

– گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS

– گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)

– گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001)

– گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی (OHSAS 18001)

– گواهینامه بهداشت شغلی، ایمنی و محیط زیست (HSE).

– گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

– گواهینامه صلاحیت مهندسین مشاور ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

– فعالیتهای خود را همسو با اهداف تعیین شده توسعه دهد.

چشم انداز شرکت مهندسی عمرانی دژآثار:

۱- از لحاظ ساختاری به صورت یک شرکت پشتیبان (Holding) سازمان یابد.

۲- در زمینه پروژه های طراحی و اجرا، به عنوان پیشرو در تدوین برنامه راهبردی، در حوزه عمرانی مطرح باشد.

۳- قدرت تامین مالی از منابع داخلی شرکت و یا از طریق سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دارا باشد.

۴- توان هدایت و راهبری مجموعه های تابعه را داشته و این مجموعه ها ضمن برخورداری از استقلال عملیاتی، به عضویت در شرکت مهندسی عمرانی دژآثار افتخار کنند

۵- به ارتقاء و توانمند سازی کارکنان خود معتقد بوده و عضویت در شرکت مهندسی عمرانی دژآثار، سابقه ارزشمندی برای هر فرد محسوب گشته و کارکنان خود را عضو خانواده دژآثار بدانند.

۶- مجموعه های تابعه با حفظ استقلال عملیاتی در زمینه های مختلف پیمانکاری، صنعتی، خدماتی و بازرگانی هماهنگ با شرکت عمل نمایند و به دانش فنی روز درحوزه های فعالیت خود آشنایی داشته و بالاترین سطح فناوری مورد نیاز در توسعه کشور را به کار ببندند

۷- سازندگان اصلی را در سطح کشور و بین المللی می شناسند و با کیفیت ترین تجهیزات را با رقابتی ترین قیمت ها برای پروژه های خود تدارک نمایند

۸- گروه های سازنده قوی را تحت پوشش قرارداده و این گروه ها با انگیزه قوی و سرعت مناسب به اجرای پروژه های با کیفیت در داخل کشور و کشورهای هدف مشغول می گردند.

اهداف

 • حفظ و توسعه بازارهای هدف داخلی و خارجی
 • بدست اوردن جایگاه مناسب بعنوان طراح و مجری پروژه های : ساختمانی و صنعتی
 • تولید خدمات پایدار و مستمر
 • بیشینه کردن سود شرکت و ارتقاء ارزش ذاتی

استراتژی و برنامه ریزی

 • دستیابی به اهداف فوق الذکر با بکارگیری راهکارهای ذیل امکان پذیر خواهد بود:
 • درک صحیح از نیازمندی های کارفرمایان و براورده نمودن آنها مطابق تعهدات پذیرفته شده
 • توسعه بازارهای داخلی و خارجی
 • به کارگیری شرکت های پیمانکار توانمند و متعهد جهت اجرای قراردادها
 • پیاده سازی نظام مدیریت مناسب و به روز ،جهت رعایت برنامه زمان بندی و کنترل پروژه ها
 • رعایت قوانین ومقررات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت قابل کاربرد در سطح شرکت
 • ثبت و تحلیل حوادث و شبه حوادث به منظور کاهش آنها در سطح شرکت
 • پیادهسازی نظام مدیریت دانش و نهادینه کردن تحقیقات و پژوهش ها به عنوان سازمان یادگیرنده
 • توجه به کیفیت و کمیت بصورت مداوم و تامین هردوی آنها
 • مهندسی ارزش در اجرای پروژه ها
 • مدیریت دانش و پژوهش