با ما دنیا را جای بهتری برای زیستن کنیم.

نتیجه جستجو

مفهوم مهندسی عمران

مهندسان عمران اغلب در یک زمینه تخصص دارند، مانند حمل و نقل (جاده ها، فرودگاه ها، راه آهن)، محیط زیست (موانع سیل، توربین ها)، ژئوتکنیک (معدن و کارهای خاکی)، دریانوردی (بنادر و دفاع دریایی) یا سازه (سدها، خطوط لوله، سکوهای دریایی). ).

مهندس عمران چه کاری انجام می دهد؟

مهندس عمران چیست؟ یک مهندس عمران بر ساخت و ساز کارهای عمومی مانند جاده ها، پل ها، سدها، تونل ها، ساختمان ها، فرودگاه ها، سیستم های آب و فاضلاب و سایر پروژه های زیربنایی بزرگ طراحی و نظارت می کند.