با ما دنیا را جای بهتری برای زیستن کنیم.

پروژه های مسکونی

اطلاعات پروژه ها

موحد دانش

منطقه یک تهران

طراحی نظارت اجرا

سازه بتنی

۴۶۰۰ متر زیربنا

برج فردوس

۱۱۲ واحد مسکونی

بلوار فردوس شرق

۱۸۵۰۰ متر

سازه بتنی

پروژه مسکونی زعفرانیه - نشاط

زعفرانیه تهران

۵۰۰۰ متر زیربنا

نظارت اجرا

پروژه مسکونی آروین

۱۱ طبقه ۷۴۰۰ متر زیربنا

ولنجک تهران

نظارت اجرا

سازه بتنی

پروژه مسکن فرهنگیان شهر ری

کارفرما: تعاونی مسکن فرهنگیان شهر ری

۲۴ بلوک ۷ واحدی

سازه فلزی