با ما دنیا را جای بهتری برای زیستن کنیم.

پروژه های تجاری

اطلاعات پروژه ها

پاساژ مهستان

یافت آباد شرقی

اسکلت بتنی

۹۰۰۰ متر زیربنا

۱۵۰ واحد تجاری

طراحی نظارت اجرا

پاساژ فاضل

۳۰۰۰ متر زیربنا

واقع در سپه سالار

اسکلت فلزی

مرکز خرید مروارید

۱۲۰۰ متر زیربنا