با ما دنیا را جای بهتری برای زیستن کنیم.

خانه » چک لیست مراحل ساخت ساختمان

چک لیست مراحل ساخت ساختمان

آنچه می خوانید...

فرآیند مدیریت پروژه های ساختمانی و نقشه های لازم برای ساخت ساختمان  می تواند چالش برانگیز باشد. با داشتن یک چک لیست مراحل ساخت ساختمان ، می دانید که چگونه پروژه را انجام دهید و چه چیزی را می توان برای نتایج بهتر تغییر داد. شکل و محتوای هر چک لیست مراحل ساخت ساختمان به طور مستقیم به یک پروژه خاص بستگی دارد و برای اطلاع از روش های اجرای ساختمان این مقاله را مطالعه کنید.

برای این منظور می توانید از یک برگه کاغذ با علامت های چک یا نرم افزار برنامه ریزی ساخت و ساز حرفه ای استفاده کنید. در هر صورت، این چک لیست مراحل ساخت ساختمان باید بخشی جدایی ناپذیر از محیط ساخت و ساز شما باشد که نظم کارها را تضمین می کند.

چک لیست ها در ساخت و ساز چیست؟

چک لیست مراحل ساخت ساختمان در بهترین شرکت فنی مهندسی تهران اسنادی هستند که پیمانکاران برای انجام مراحل مختلف فرآیند ساخت و ساز از آنها استفاده می کنند. چک لیست مراحل ساخت ساختمان از یک روش استاندارد مورد توافق استفاده می کنند که آنها را به ابزاری عالی برای بهینه سازی گردش کار، اسناد و مدارک و رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت در زمان بندی مراحل ساخت ساختمان تبدیل می کند.

هنگامی که کارگران در یک ساختمان کار می کنند، پس از تکمیل آن مرحله، هر مورد اقدام را در چک لیست مربوطه بررسی می‌کنند، یا زمانی که مشکلی مانع از تکمیل آن کار می‌شود، توجه می‌کنند. سپس چک لیست مراحل ساخت ساختمان تمام شده امضا و در کنار گزارش های روزانه و سایر اسناد پروژه ذخیره می شود تا بتوان به راحتی به آن ارجاع داد.

برخی از شرکت‌های ساختمانی و شرکت های ساختمانی معروف ایران از چک‌ لیست‌های خودکار و کاغذی استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر روی راه‌حل‌های دیجیتالی سرمایه‌گذاری می‌کنند که می‌توان آن‌ها را در رایانه شخصی یا دستگاه تلفن همراه تکمیل کرد.

چه کسانی از چک لیست مراحل ساخت ساختمان استفاده می کنند؟

هر دو تیم میدانی و اداری از چک لیست مراحل ساخت ساختمان استفاده می کنند. در این زمینه، پیمانکاران با نظارت بر فضای کار برای خطرات ایمنی یا بازرسی کار نهایی برای نگرانی های کیفیت، چک لیست هایی را تکمیل می کنند. بسته به اندازه تیم شما، یک مدیر ایمنی معمولاً چک لیست هایی را بر اساس وظایف برنامه ریزی شده به کارمندان خاصی اختصاص می دهد.

در دفتر خدمات فنی و مهندسی ، مدیران عملیات و سایر ذینفعان ممکن است از چک لیست مراحل ساخت ساختمان استفاده کنند زیرا گردش کار مدیریتی متفاوتی را دنبال می کنند. شرکت خدمات فنی همچنین ممکن است در هنگام ارزیابی پیشرفت پروژه یا شناسایی علت مشکل نیاز به بررسی چک لیست های ارسال شده توسط این حوزه داشته باشند.

۶ مرحله ساخت و ساز

اجرای صحیح این مراحل ساخت، چارچوبی را ایجاد می کند که موفقیت پروژه را تضمین می کند. این مقاله در مورد هر یک از این مراحل توضیح می دهد و به شما یک نمای کلی از آنچه باید انتظار داشته باشید ارائه می دهد. ایده، طراحی و برنامه ریزی پروژه پروانه های ساختمانی پیش ساخت تدارکات ساخت و ساز پس از ساخت

مفهوم، طراحی و برنامه ریزی پروژه

مفهوم پروژه به این معنی است که اولین ایده های ساخت یک پروژه قبل از شروع به طراحی در مورد آن فکر خواهد شد  مطالعات امکان سنجی شامل بررسی اینکه آیا راه حل های پیشنهادی با اهداف اصلی همسو هستند یا خیر. پس از در نظر گرفتن پروژه، مالک، معمار و مدیر ساخت و ساز به مرحله طراحی می روند. این یک نقشه راه است که هدف پروژه و موانع قابل پیش بینی را مشخص می کند. پس از پایان مفهوم، زمان ورود به مرحله طراحی است. طراحی قبل از تهیه مصالح و خدمات و قبل از شروع پروژه انجام می شود. برای اطلاع از مراحل ساختمان سازی به زبان ساده به این مقاله مراجعه کنید.

مرحله بعدی شامل طراحی است که فضا و استفاده از مصالح را نشان می دهد. ارزیابی هزینه پروژه نیز در این مرحله قبل از ادامه انجام می شود. این مرحله مقدماتی است و مناقصه از اینجا شروع می شود. اسناد پس از تهیه پیش نویس با مشخصات پروژه برای ارائه مناقصه در پروژه استفاده می شود. معماران امکان سنجی پروژه را ارزیابی می کنند و ایده های مدرن را روی کاغذ می آورند در حالی که مهندسان ایمنی پروژه را تضمین می کنند. معمار و مهندس در این فاز فعال هستند، اما کار اصلی طراحی را در مرحله پیش ساخت تکمیل می کنند. پس از طراحی، برنامه ریز پروژه با تدوین یک برنامه استراتژیک، پروژه را تنظیم می کند. این جایی است که پروژه به واحدهای کوچکتر تقسیم می شود که تعیین جدول زمانی تکمیل را آسان تر می کند.

پروانه های ساختمانی

قبل از شروع پروژه، لازم است کلیه پروانه های ساختمانی مورد نیاز تامین شود. این روند در طول پروژه ادامه دارد زیرا رشته های مختلف مجوزهای متفاوتی دارند. ممکن است وقت گیر باشد زیرا چندین مقام همپوشانی باید یک پروژه را تایید کنند.

اگر برای یک پروژه مدارک حقوقی مورد نیاز است، باید قبل از ساخت، آنها را زودتر تهیه کرد. استحقاق به کاربری مورد نظر ساختمان و نحوه ترکیب یا تضاد آن با الزامات برنامه ریزی شهری یا منطقه بندی شهرداری اشاره دارد.

موانع در هنگام تلاش برای برطرف کردن مشکلات حقوقی می تواند باعث تاخیرهای زیادی در پروژه شود. در برخی پروژه ها ساده است اما در برخی دیگر ماه ها یا سال ها طول می کشد. کار با یک مدیر پروژه با تجربه مانند مهندسان شرکت دژآثار، فرآیند را راحت تر می‌کند و خطرات موجود را کاهش می‌دهد.

مرحله قبل از ساخت

این دسته بندی گسترده، تمام کارهای یک پروژه ساختمانی را قبل از ساخت و ساز فیزیکی واقعی پوشش می دهد. هنگامی که برنامه ریزی پروژه نهایی شد، طراحی ساده می شود و منابع و نیروی کار جمع می شوند. خدمات پیش از ساخت برای توسعه یک رویکرد رسمی در محاسبه هزینه ها، محدوده و زمانبندی برای اجرای پروژه ضروری است. برای پروژه مهم است و در این مرحله است که تیم پروژه جمع می شود و پایه پروژه و یک ساختار ارتباطی را تراز می کند. یک پایه و ساختار ارتباطی ضعیف منجر به شکاف ها و تاخیرهای احتمالی پروژه می شود.

پس از ارزیابی سایت، تیم پروژه برآورد هزینه واقعی را برای آزمایش دوام پروژه ارائه می کند. برآورد هزینه پروژه، نیروی کار، برنامه، شرایط سایت، مواد و الزامات قانونی را در نظر می گیرد. آنها همچنین به سایر پروژه های قابل مقایسه و هزینه های انجام شده فکر می کنند.

تدارکات

مرحله تدارکات یعنی تیم پروژه تجهیزات، نیروی کار و مواد لازم تامین می شوند. پیچیدگی این مرحله به اندازه پروژه، تاریخ شروع مورد انتظار و در دسترس بودن منابع بستگی دارد. پیمانکار عمومی در این مرحله قراردادهای جزئی را به پیمانکاران فرعی واگذار می کند. این مرحله امکان صرفه جویی در پروژه را فراهم می کند. این امر حاشیه سود تجاری ساخت و ساز را برای پیمانکار افزایش می دهد. یک پیمانکار با یک شبکه خوب و قابل اعتماد از تامین کنندگان یا فردی که در آن زمان بر روی چندین پروژه کار می کند ممکن است بر اساس مقیاس اقتصادی صرفه جویی زیادی کند. مشتری نیز ممکن است بسته به نوع قرارداد از این پس انداز بهره مند شود. برای اطلاعات بیشتر درباره ساخت ساختمان در کمترین زمان به این مقاله از سایت ما مراجعه کنید.

فاز ساخت و ساز

مرحله ساخت و ساز زمانی است که بیل به زمین برخورد می کند و زمین خالی را به یک آسمان خراش تبدیل می کند. برنامه ریزی در اینجا نتیجه می دهد. برگزاری یک جلسه قبل از ساخت ضروری است تا اطمینان حاصل شود که همه در یک مسیر هستند. جلسه پیش از ساخت باید به موارد زیر رسیدگی شود:
لجستیک و ذخیره سازی، 
جزئیات قرارداد اولیه، 
سلامت و امنیت، 
کنترل کیفیت،

چالش های احتمالی طراحی

پس از جلسه پیش از ساخت، اکنون پروژه می تواند آغاز شود. پیمانکار اصلی کنترل پروژه و منابع را مدیریت می کند، اسناد را نظارت می کند و پیشرفت پروژه را به اطلاع می رساند. از طرفی تیم طراحی وظیفه کنترل کیفیت را بر عهده دارد تا ببیند آیا پروژه با نقشه های مصوب مطابقت دارد یا خیر. تیم طراحی همچنین درخواست‌های تعویض، سفارش‌های تغییر و ارسال‌ها را بررسی می‌کند.

پس از ساخت

این مرحله یعنی ساخت و ساز واقعی تمام شده است، اما پروژه هنوز به مالک واگذار نشده است. در صورت عدم توجه مناسب به این فاز می تواند مشکلات زیادی را برای مالک به همراه داشته باشد. تمام منابع غیر ضروری برای پروژه در این مرحله از بین می رود و سایت تمیز می شود. مدیر پروژه و مهندس سپس به طور فیزیکی از سایت بازدید می کنند و تمام مواردی را که هنوز تکمیل نشده اند فهرست می کنند.

مالک باید تمام اطلاعات لازم پروژه را در اختیار داشته باشد. این شامل اسناد بسته مانند دفترچه راهنما، نقشه های ساخته شده، حسابداری و بیمه می شود. برای پروژه های بزرگتر، مرحله پس از ساخت یک فرآیند رسمی است که به نام راه اندازی شناخته می شود. در اینجا سیستم ها تست می شوند تا اطمینان حاصل شود که الزامات مشخص شده را برآورده می کنند.

اشتراک گذاری مطلب:

شركت مهندسی عمرانی دژآثار

یک مجموعه عمراني، طراحی، صنعتی و اقتصادی است كه با تكیه بر منابع انساني متخصص و متعهد و بكارگیری اتاق های فكر و استفاده از تجارب افراد دارای سابقه درخشان در زمینه های مختلف مهندسي، در تمامي ابعاد سازندگي كشور و خارج از كشور كه مربوط به عمران و آبادی مي شود فعالیت دارد.

دیدگاه خود را بگذارید