با ما دنیا را جای بهتری برای زیستن کنیم.

درباره شرکت مهندسی عمرانی دژآثار

شرکت دژ اثار

ماموریت

شرکت مهندسی عمرانی دژآثار یک مجموعه عمرانی، طراحی، صنعتی و اقتصادی است که با تکیه بر منابع انسانی متخصص و متعهد و بکارگیری اتاق های فکر و استفاده از تجارب افراد دارای سابقه درخشان در زمینه های مختلف مهندسی، در تمامی ابعاد سازندگی کشور و خارج از کشور که مربوط به عمران و آبادی می شود فعالیت دارد. به کار گیری مهندسی ارزش در روند اجرایی هر پروژه از اهداف مدیریت کارآمد در جهت کاهش هزینه ها و اجرای بهینه فعالیتهای اجرایی است. تولید با کیفیت، مستلزم تعیین تعاریف شفاف و روشن از اهداف، برنامه ریزی و تدوین دستور العمل های مشخص برای هر بخش از کار و هر مرحله از فرآیندها، داشتن سیستم اندازه گیری و پیشرفت اجرای کار، مستندسازی پروژه و ثبت وقایع کلیدی و زمان وقوع هر فعالیت در جهت بهبود روند اجرایی می باشد. کنترل عملکرد، قلب مهندسی ارزش است و تحلیل عملکرد، بهبود استفاده از منابع، تجهیزات و ترکیب مناسب آن، هزینه مناسب و تحویل به موقع را به دنبال خواهد داشت.

اهداف

شرکت مهندسی عمرانی دژآثار به عنوان یک پیمانکار طرح و ساخت با سابقه درخشان، دارای مجموعه ای قوی از گروههای طراحی و مهندس، ساخت و اجرا ، ماشین آلات و تجهیزات و ... می باشد که علاوه بر گسترش فعالیت های گذشته خود در حوزه های زیر با توان بالا به ارائه خدمات خواهد پرداخت: ۱- پروژه های مطالعاتی و طراحی فاز ۱ و ۲
۲- پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه مهندسی ساخت و مدیریت پروژه.
۳- صدور خدمات فنی و مهندسی.
۴- انبوه سازی، برجهای بلند و ابنیه سنگین.
۵- پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی.
۶- تامین کالا در خصوص فعالیتهای مرتبط.
۷- فعالیت های دیگری که در اساسنامه پیش بینی شده است.

چشم انداز

شرکت مهندسی و عمرانی دژآثار در افق بلند مدت شرکتی است که محوری ترین قلب مهندسی کشور در زمینه های مشاوره و استاندارد سازی مهندسی خواهد بود و در عمران و آبادی کشور از سطح یک سازنده صرف با بهره گیری از توان مجموعه های تابعه خود ضمن ارتقاء ظرفیت در زمینه طراحی و مهندسی، تدارک تجهیزات و ماشین آلات، ساخت و اجرا، از قدرت تامین مالی و سرمایه گذاری برخوردار گشته و از این طریق نقش خود را در توسعه و عمران ملی ایفا نموده و با جلب رضایت مشتریان در عرصه های ملی و بین المللی به رقابت می پردازد.​

افق چشم انداز شرکت مهندسی عمرانی دژآثار

۱- از لحاظ ساختاری به صورت یک شرکت پشتیبان (Holding) سازمان می یابد.
۲- در زمینه پروژه های طراحی و اجرا، به عنوان پیشرو در تدوین برنامه راهبردی، در حوزه عمرانی مطرح می باشد.
۳- قدرت تامین مالی از منابع داخلی شرکت و یا از طریق سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دارا می باشد.
۴- توان هدایت و راهبری مجموعه های تابعه را داشته و این مجموعه ها ضمن برخورداری از استقلال عملیاتی، به عضویت در شرکت مهندسی عمرانی دژآثار افتخار می کنند.
۵- به ارتقاء و توانمند سازی کارکنان خود معتقد بوده و عضویت در شرکت مهندسی عمرانی دژآثار، سابقه ارزشمندی برای هر فرد محسوب گشته و کارکنان خود را عضو خانواده دژآثار می دانند.
۶- مجموعه های تابعه با حفظ استقلال عملیاتی در زمینه های مختلف پیمانکاری، صنعتی، خدماتی و بازرگانی هماهنگ با شرکت عمل می نمایند و به دانش فنی روز درحوزه های فعالیت خود آشنایی داشته و بالاترین سطح فناوری مورد نیاز در توسعه کشور را به کار می بندند.
۷- سازندگان اصلی را در سطح کشور و بین المللی می شناسند و با کیفیت ترین تجهیزات را با رقابتی ترین قیمت ها برای پروژه های خود تدارک می نمایند.
۸- گروه های سازنده قوی را تحت پوشش قرارداده و این گروه ها با انگیزه قوی و سرعت مناسب به اجرای پروژه های با کیفیت در داخل کشور و کشورهای هدف مشغول می گردند.

برنامه ریزی و کنترل پروژه:

هم اکنون استفاده از نرم افزارهای برنامه ریزی از ضرورت های طراحی و اجرا به شمار می رود. برنامه ریزی و تعیین زمانبندی دقیق در اجرای پروژه علاوه بر بهینه سازی منابع، عوامل و تجهیزات، باعث مدیریت بودجه و نیز ارتقاء سطح کمی و کاهش زمان اجرا می گردد. در حال حاضر نرم افزارهای MSP و PRIMAVERA که از قدرتمندترین نرم افزارهای رایج می باشد جهت برقراری سیستم کنترل پروژه بکار گرفته شده است.

مهندسی ارزش در اجرای پروژه ها:

مهندسی ارزش در روند اجرایی هر پروژه از اهداف مدیریت کارآمد در جهت کاهش هزینه ها و اجرای بهینه فعالیتهای اجرایی است. تولید با کیفیت، مستلزم تعیین تعاریف شفاف و روشن از اهداف، برنامه ریزی و تدوین دستور العمل های مشخص برای هر بخش از کار و هر مرحله از فرآیندها، داشتن سیستم اندازه گیری و پیشرفت اجرای کار، مستندسازی پروژه و ثبت وقایع کلیدی و زمان وقوع هر فعالیت در جهت بهبود روند اجرایی می باشد. کنترل عملکرد، قلب مهندسی ارزش است و تحلیل عملکرد، بهبود استفاده از منابع، تجهیزات و ترکیب مناسب آن، هزینه مناسب و تحویل به موقع را به دنبال خواهد داشت.

مدیریت دانش و پژوهش:

امروزه بسیاری از مدیران، دانش را به عنوان یک سرمایه استراتژیک برای سازمان خود به رسمیت می شناسند. به نظر اکثر مدیران سازمان های موفق دنیا، دانش سازمانی مهمترین سرمایه شرکت های سده بیست و یکم محسوب می شود در همین راستا مدیریت دانش و پژوهش با ترسیم چشم انداز و اهداف خود براساس سند راهبردی شرکت، به منظور ایجاد سازمانی دانش بنیان مدیریت دانش فردی و سازمانی را به عنوان محور اصلی فعالیت های خود در نظر گرفت و با تنظیم اهداف، دستورالعمل ها و تعیین شاخص ها به جاری سازی فرآیندهای متناسب پرداخت. بر همین اساس مراحل کامل طراحی، ساخت و استقرار نظام جامع مدیریت دانش در شرکت مهندسی عمرانی دژآثار به انجام رسید که این مهم در سه بعد فرهنگ، فن آوری و ساختار سازمانی با هدف تسهیل در حرکت شرکت در مسیر تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور ضرورت می پذیرد که سامانه مناسبی جهت تحلیل و بررسی دانش ها طراحی و مستقر گردید. انتشار فصلنامه الکترونیکی و کتابچه های مدیریت دانش، نشرکتاب، تولید فیلم های مستند عمرانی، دانشی و پژوهشی، انجام پروژه های پژوهشی، انتشار رزومه در قالب های مختلف، برخی از فعالیت های از این قبیل، درمدیریت دانش و پژوهش جزء برنامه های شرکت مهندسی و عمرانی دژآثار می باشند.