با ما دنیا را جای بهتری برای زیستن کنیم.

دپارتمان فنی مهندسی

توان شرکت مهندسی عمرانی دژآثار متکی بر مهندسان برجسته و با تجربه خود می باشد.

کارکنان کلیدی شرکت در قالب دپارتمان های فنی و مهندسی

دپارتمان معماری

وحید قبادیان

تحصیلات: دکترای معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – کارشناسی معماری از دانشگاه اوهایو آمریکا

سیما رحیمیان

تحصیلات: دکترای معماری دانشگاه تهران

مسعود عظیمی

تحصیلات: فوق لیسانس معماری از دانشگاه پلی تکنیک تورینو ایتالیا

بهاره فریدون پور

تحصیلات: فوق لیسانس معماری دانشگاه آزاد اسلامی

سیده معصومه میرابراهیمی

تحصیلات: فوق لیسانس معماری علم و صنعت ایران

سید محمد تقی هاشمی

تحصیلات: فوق لیسانس معماری از دانشگاه شهید بهشتی

محمد نوشی

تحصیلات: لیسانس معماری از دانشگاه ازاد اسلامی

دپارتمان سازه، مقاوم سازی

سیروس صدر نفیسی

تحصیلات: دکترای عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

شهریار حیدری

تحصیلات: دکترای عمران از دانشگاه آزاد اسلامی

غلامرضا رزاقی

تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی عمران- مدیریت ساخت از دانشگاه آزاد اسلامی

مجید یاحقی

تحصیلات: فوق لیسانس زلزله از دانشگاه آزاد اسلامی

علی رزاقی

تحصیلات: فوق لیسانس زلزله از دانشگاه آزاد اسلامی

برات اله خرمی

تحصیلات: لیسانس مهندسی ساختمان از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حیدر خلیلی پویا

تحصیلات: لیسانس عمران از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

امیر شمس

تحصیلات: لیسانس عمران از دانشگاه آزاد اسلامی

علی قهرمانی

تحصیلات: لیسانس عمران از موسسه آموزش عالی پارسیان

امیر حسین بگلی

تحصیلات: لیسانس عمران از دانشگاه آزاد اسلامی

مینا زارعی

تحصیلات: لیسانس عمران از دانشگاه علمی و کاربردی

دپارتمان برق

کوروش خزایی

تحصیلات: لیسانس مهندسی تاسیسات برقی ساختمان از دانشگاه علم و صنعت

کاوه صاحب جهرمی

تحصیلات: لیسانس مهندسی الکترونیک از دانشگاه ازاد اسلامی

وحید فرجی

تحصیلات: لیسانس مهندسی برق-قدرت-الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت

دپارتمان مکانیک

هادی رضایی دریا سری

تحصیلات: لیسانس مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان از دانشگاه تهران

مهدی سعیدی منش

تحصیلات: لیسانس مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی از دانشگاه صنعتی شریف

دپارتمان گردشگری

علی اکبر جلیله وند

تحصیلات: دکترای مدیریت هتلداری از دانشگاه آزاد اسلامی

سعید مهرداد

تحصیلات: مدیریت هتلداری از دانشگاه امریکا